ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na temelju Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine, i na temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu Oglasa-pismena provjera znanja i sposobnosti KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ:…

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETIME IZ OGLASA

Na temelju Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine objavljuje se Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa: LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE IZ OGLASA

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA-OBAVIJEST KANDIDATIMA

Na temelju objavljenog Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Slavonski Šamac KLASA : 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine objavljuje se OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA, PODRUČJE PROVJERE TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE…