POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Općina Slavonski Šamac pokrenula je postupak jednostavne nabave – RADOVI NA ZAMJENI NEUČINKOVITE JAVNE RASVJETE U ULICI KRALJA ZVONIMIRA OD K.B. 1A DO K.B 85) I U CIJELOJ CRKVENOJ ULICI, SVE U K.O. SLAVONSKI ŠAMAC. U prilogu je potrebna dokumentacija: ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE-RADOVI NA ZAMJENI NEUČINKOVITE JAVNE RASVJETE POZIV NA DOSTAVU PONUDE-ZAMJENA…

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Općina Slavonski Šamac pokrenula je postupak jednostavne nabave usluga obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete (za upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete) na području općine Slavonski Šamac. U prilogu se može preuzeti dokumentacija: ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE POZIV NA DOSTAVU PONUDA-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE-2020 TROŠKOVNIK-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE-2020