NAČIN I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju čl.22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijem…

STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2021. GODINE DO 2027. GODINE

Općina Slavonski Šamac provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Predmet savjetovanja: STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2021. GODINE DO 2027. GODINE (dalje: Strategija) Tekst nacrta Strategije možete preuzeti ovdje: STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE Obrazac savjetovanja možete preuzeti ovdje: OBRAZAC-PLAN SAVJETOVANJA…

POZIV-23.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

POZIV-23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-16.12.2020. GODINE 01.NASLOV.STRANICA-REBALANS -2019.G- II REBALANS 2020 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2021 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRA-2021-II IMJENE I DOPUNE PROGRAMA FINANCIRANJA SOCIJALNE SKRBI-2020. GODINA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI-2020 01.NASLOV.STRANICA-PRORAČUN-2021.godine PRORAČUN 2021 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA-2021 PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2021…

JAVNI POZIV – evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Slavonski Šamac Kralja Zvonimira 63, Slavonski Šamac OIB: 99375444553 KLASA:930-01/20-01/15 URBROJ:2178/09-01-20-1 Slavonski Šamac, 10. prosinac.2020. godine.     Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se: JAVNI POZIV Obavještavaju se nositelji prava…