STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2021. GODINE DO 2027. GODINE

Općina Slavonski Šamac provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Predmet savjetovanja: STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2021. GODINE DO 2027. GODINE (dalje: Strategija) Tekst nacrta Strategije možete preuzeti ovdje: STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE Obrazac savjetovanja možete preuzeti ovdje: OBRAZAC-PLAN SAVJETOVANJA…