OGLAS ZA PRIJEM OSOBE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Dana 12. studenog 2019. godine objavljen je Oglas za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom na radnom mjestu: REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK – jedna osoba sa stečenom stručnom spremom ekonomske ili upravne struke. Ovaj…

SUDJELOVANJE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU: PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU I PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

Obavijest možete pogledati ovdje. Za sudjelovanje javnosti u savjetovanju glede izrade nacrta prijedloga Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu obrasce možete preuzeti ovdje: OBRAZAC-SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU OPĆI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA-PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI POSEBNI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020.GODINU VODIČ ZA GRAĐANE Za…

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

Obavještavamo sve mještane općine Slavonski Šamac da je u tijeku izrada Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu te pozivamo sve zainteresirane da se sa svojim prijedlozima i mišljenjima aktivno uključe u kreiranje Proračuna za slijedeću godinu. CIJELI TEKST JAVNOG POZIVA JAVNI POZIV-DOSTAVA PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA