OBAVIJEST O ISPLATI POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE – TUČE

Obavještavamo sve oštećenike s područja općine Slavonski Šamac, a koji su prijavili štetu od elementarne nepogode – tuče da je dana 31. 12. 2018. godine isplaćena pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na račune koji su oštećenici naveli u svojim prijavama štete od elementarne nepogode. DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEM.NEPOGODE ODLUKA VLADE RH

AKCIJA “MIR I DOBRO”

Poštovani mještani, kao i dosadašnjih godina na području Republike Hrvatske ustrojena je akcija “Mir i dobro” s ciljem ostvarivanja što boljeg stanja sigurnosti na cjelokupnom području RH kako bi građani u miru i veselju proslavili božićne i novogodišnje blagdane. Prema naputku Ministarstva unutarnjih poslova,  a sukladno članku 62. i 63. Zakona o eksplozivnim tvarima te…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU-PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2019.GODINU

01.NASLOV.STRANICA-PRORAČUN-2019.G 1.PRORAČUN 2019-PRIHODI-6,7-OPĆI DIO (1) 2.PRORAČUN 2019-RASHODI-3,4-OPĆI DIO 3.PRORAČUN 2019-PRIHODI-8-OPĆI DIO 4.PRORAČUN 2019-REZULTAT-9-OPĆI DIO (1) 5.PRORAČUN 2019-PRIHODI-ANALITIKA 6.PRORAČUN 2019-RASHODI-PROJEKCIJE(PROGRAMI) 7.PRORAČUN 2019-RASHODI-PROGRAMSKA I ORGANIZACIJSKA 8.PRORAČUN 2019-RASHODI-POZICIJE 2 OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2019. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA- ZA 2019 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-TABLICA PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-ZA 2019 OBRAZAC-SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU-PRORAČUN ZA 2019.GODINU