NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br.10/2016), i čl. 46. Statuta Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.06/13), načelnica Općine Slavonski Šamac, dana 15. veljače 2017. godine,  donosi Odluku o raspisivanju :  NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA…

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac Kralja Zvonimira 63 35220 Slavonski Šamac Tel/fax 035/473-349 Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr upućuje Poziv na dostavu ponuda Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane…