Župan Brodsko Posavske županije proglasio prirodnu nepogodu izazvanu sušom

USLIJED DUGOTRAJNOG SUŠNOG RAZDOBALJA, VISOKIH TEMPERATURA I NEDOSTATKA OBORINA NA PODRUČJU NAŠE OPĆINE  NANESENE SU VELIKE MATERIJALNE ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM USJEVIMA PROLJETNE SJETVE 2022. GODINE , DJETELINSKO-TRAVNIM SMJESAMA I VIŠEGODIŠNJIM NASADIMA VOĆNJAKA I VINOGRADA OD TRAVNJA DO RUJNA 2022. GODINE. MOLIMO SVE OŠTEĆENIKE S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC DA PRIJAVE ŠTETU OPĆINSKOM POVJERENSTVU NA PROPISANOM…

31.08.2022. godine Općinsko vijeće donijelo odluke kojima financijski pomaže svojim mještanima

31.08.2022. GODINE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC JE NA SVOJOJ 7. SJEDNICI NA PRIJEDLOG NAČELNIKA OPĆINE DONIJELO NIZ ODLUKA KOJIMA FINANCIJSKI POMAŽE SVOJIM MJEŠTANIMA. DONESENA JE NOVA ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENU I POSVOJENU DJECU RODILJAMA/POSVOJITELJIMA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC KOJOM SE POVEĆAVA DOSADAŠNJA NAKNADA  TAKO DA SE PO NOVOJ ODLUCI ZA…

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac za 31.8.2022. godine

POZIV- 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2022. god IZVJESCE-OPCINSKOG-NACELNIKA–1-6 2022. GODINE PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE. 01.NASLOV.STRANICA-1-6-2022 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 1-6-2022 1. PRIHODI 1-6-2022 2. RASHODI 1-6-2022 3. RAČUN FINANCIRANJA 1-6-2022 4. REZULTAT POSLOVANJA 1-6-2022 5. PRIHODI-ANALITIKA -1-6-2022 6. RASHODI-POSEBNI DIO-PROGR. I AKT.-1-6-2022…