OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC FINANCIRA NAKNADU ZA UPLATE GRAĐANA U KORIST RAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

OD 1.4.2021. GODINE ZA IZVRŠENE UPLATE GRAĐANA U GOTOVOM NOVCU U POSLOVNIM JEDINICAMA FINE NA RAČUN  OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC NAKNADU PODMIRUJE OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC. ZA UPLATE RAČUNA ZA KOMUNALNU NAKNADU I NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA KOJE GRAĐANI PLAĆAJU U POŠTANSKIM UREDIMA, NAKNADU ZA IZVRŠENE UPLATE GRAĐANA KOJE OBRAČUNAVA HP d.d. TAKOĐER PODMIRUJE OPĆINA SLAVONSKI…

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO KOMUNALNI DJELATNIK

Pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac, dana 09. ožujka raspisao je Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JUO Općine Slavonski Šamac na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK – 3 izvršitelja/izvršiteljice . Na temelju čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine”, br. 86/08; 61/11, 04/18 i…