OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO KOMUNALNI DJELATNIK

Pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac, dana 09. ožujka raspisao je Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JUO Općine Slavonski Šamac na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK – 3 izvršitelja/izvršiteljice . Na temelju čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine”, br. 86/08; 61/11, 04/18 i…

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

PRILOG II-IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU PRIJEDLOG UGOVORA-MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE PRILOG I-PONUDBENI LIST-MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE POZIV NA DOSTAVU PONUDA-MOBILNO RECIKLAŽN TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I TROŠKOVNIK-MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTEO DVORIŠTE