Poziv na dostavu ponuda

Naručitelj Općina Slavonski Šamac Kralja Zvonimira 63 35220 Slavonski Šamac Tel./fax 035/473-349; 035/473-388 Email: opcina-sl.samac@sb.t-com   upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne…