31.08.2022. godine Općinsko vijeće donijelo odluke kojima financijski pomaže svojim mještanima

31.08.2022. GODINE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC JE NA SVOJOJ 7. SJEDNICI NA PRIJEDLOG NAČELNIKA OPĆINE DONIJELO NIZ ODLUKA KOJIMA FINANCIJSKI POMAŽE SVOJIM MJEŠTANIMA. DONESENA JE NOVA ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENU I POSVOJENU DJECU RODILJAMA/POSVOJITELJIMA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC KOJOM SE POVEĆAVA DOSADAŠNJA NAKNADA  TAKO DA SE PO NOVOJ ODLUCI ZA…

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac za 31.8.2022. godine

POZIV- 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2022. god IZVJESCE-OPCINSKOG-NACELNIKA–1-6 2022. GODINE PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE. 01.NASLOV.STRANICA-1-6-2022 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 1-6-2022 1. PRIHODI 1-6-2022 2. RASHODI 1-6-2022 3. RAČUN FINANCIRANJA 1-6-2022 4. REZULTAT POSLOVANJA 1-6-2022 5. PRIHODI-ANALITIKA -1-6-2022 6. RASHODI-POSEBNI DIO-PROGR. I AKT.-1-6-2022…

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u području sporta, kulture, religije, zaštite okoliša i ostalih društvenih djelatnosti općine slavonski šamac za 2022. godinu (razlika neraspoređenih sredstava nakon okončanog 1. javnog natječaja)

  (1) Općina Slavonski Šamac poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta, kulture, religije, zaštite okoliša i ostalim društvenim djelatnostima, a imaju sjedište na području općine Slavonski Šamac ili okupljaju članstvo s područja općine Slavonski Šamac da se prijave za financijsku podršku…