Odluke Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 28. rujna 2021. godine: Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenta Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 Odluku o…

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SPORTA, KULTURE, RELIGIJE, ZAŠTITE OKOLIŠA I OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU – RAZLIKA NERASPREĐENIH SREDSTAVA PREOSTALIH NAKON PROVEDENOG 1. JAVNOG NATJEČAJA

TEKST NATJEČAJA-2021.god-RUJAN upute_za_prijavitelje_Slavonski Šamac-2021-RUJAN 1. Obrazac opisa programa ili projekta-2021-RUJAN IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA-2021-RUJAN IZJAVA O PARTNERSTVU-2021-RUJAN Obrazac ugovora-2021-RUJAN Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta-2021-RUJAN OBRAZAC ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA-2021-RUJAN Obrazac-proracuna-projekta-2021-RUJAN    

POZIV ZA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

POZIV-3.-SJEDNICA-OPCINSKOG-VIJECA-2021.-god Materijali: ZAPISNIK 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2021 prijedlog odluke-suglasnost za provedbu projekta rasvjeta nogometnog igrališta i pristupnih szata-2021 01.NASLOV.STRANICA 1.1.POLUG.IZVJEŠĆE-1.1.-30.6.2021 1.PRIHODI 2.RASHODI 3.STR-PRIHODI,RASHODI-OPĆI DIO-8,5 (2) 4.REZULTAT POSLOVANJA 5.PRIHODI ANALITIKA 6.RASHODI PROGRAMI I AKTIVNOSTI IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA 1-6 za 2021 ODLUKA O SUFINANCIRANJU STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2020.-PRIJEDLOG PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU BORAVKA…