JAVNI POZIV – evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Slavonski Šamac Kralja Zvonimira 63, Slavonski Šamac OIB: 99375444553 KLASA:930-01/20-01/15 URBROJ:2178/09-01-20-1 Slavonski Šamac, 10. prosinac.2020. godine.     Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se: JAVNI POZIV Obavještavaju se nositelji prava…