OBAVIJEST

Obavještavaju se mještani Općine Slavonski Šamac da je Općinsko vijeće, na svojoj 7. Sjednici održanoj 10. rujna 2014. godine, donijelo Odluku o otpisu dijela potraživanja s osnove komunalne naknade.   Sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja s valutom plaćanja do 31.12.2010. godine, otpisuju se radi nastupanja zastare. Stoga, ukoliko imate takva dugovanja, ista niste u obvezi…

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac

Svi redovni studenti, koji imaju pravo na ostvarivanje pomoći, trebaju ispuniti Zahtjev koji mogu dobiti u prostorijama Općine Slavonski Šamac ili ga preuzeti ovdje: Zahtjev-za-sufinanciranje-studenata Uz zahtjev je potrebno priložiti: -uvjerenje o redovnom upisu u višu akademsku godinu 2014./2015. kao redovni student (od druge godine studiranja pa nadalje)- uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2014./2015. kao…

Obavijest o objavi natječaja

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije u okviru programa Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske „Poduzetnički impuls“ objavljuje Natječaj za stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju po JMO programu za deficitarna obrtnička zanimanja za šk. g. 2014./2015. I.  OPĆI PODACI Obrtnička…

Isplata pomoći studentima

Dana 24. srpnja 2014.g. isplaćena je pomoć redovnim studentima za mjesece lipanj i srpanj. Studentima, koji su ovu akademsku godinu uspješno priveli kraju, čestitamo od srca, a onima koji će to učiniti na jesenskim rokovima, želimo puno uspjeha!

Obavijest o sufinanciranju nabave školskih udžbenika

Izvješćujemo  poštovane roditelje učenika Osnovne škole “Josip Kozarac” Slavonski Šamac  da je Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac donijelo Zaključak o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike OŠ “Josip Kozarac” Slavonski Šamac KLASA:600-01/14-01/3;URBROJ: 2178/09-02-14-2. Navedenim Zaključkom utvrđeno je da će Općina Slavonski Šamac iz proračuna za 2014. godinu izdvojiti do 70.000,00 kn za sufinanciranje nabave novih udžbenika…