Uprava

Općinski načelnik:

 • Branislav Milinović, ing.prom, V. Nazora 52a, Slavonski Šamac

Zamjenik Općinskog načelnika:

 • Marko Ćosić, dipl.ing., LJ. Gaja , Kruševica

Administrativni tajnik:

 • Marija Mijić, I. Gundulica 50A, Kruševica

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

 • Ana Martić, dipl.oec.

Članovi Općinskog vijeća :

 1. Josip Lukač, mag.educ. math. et phys. ( HDZ )
 2. Zora Bulog ( HDZ )
 3. Ivana Ević, dipl.iur. ( HDZ ),zamjenica predsjednika Općinskog vijeća
 4. Ivica Malnar, dipl.ing. ( HDZ )
 5. Tomica Kocić ( HDZ )
 6. Kristina Brlečić, univ. bacc. prad. ( HDZ )
 7. Tatjana Jakšić ( HDS ), predsjednica Općinskog vijeća
 8. Đuro Božić (HDS)
 9. Vera Bošnjak, dipl.oec. ( HNS )
 10. Zvonimir Knežević (HNS)
 11. Tomislav Hošnjak ( SDP )