JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: “ZAŽELI POSAO-PRIHVATI IZAZOV!-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC”

          KLASA: 112-03/24-01/3 URBROJ: 2178-9-01-24-2 U Slavonskom Šamcu, 15. veljače 2024. godine Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2023. godine  i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u…

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: ZAŽELI POSAO-PRIHVATI IZAZOV! – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC

                 KLASA: 112-03/24-01/3 URBROJ: 2178-9-01-24-1 U Slavonskom Šamcu, 15. veljače 2024. godine Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23.studenog 2023. godine  i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda…

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA PREVEDBE OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOSNA ODREĐENO VRIJEME U JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC NA RADNO MJESTO: REFERENT-PROJEKTI ASISTENT

    Na temelju članka  10., st. 1., točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15, 69/22) i čl. 56. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 10/21 i 36/23), pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac, dana 16. veljače 2024. godine,  donosi OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA PROVEDBE OGLASA ZA…