O D L U K A o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Slavonski Šamac (”Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 6/13.), članka 30. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Slavonski Šamac i Zapisnika povjerenstva (KLASA:402-01/17-01/5, URBROJ:2178/09-01-17-22), općinska načelnica donosi O D L U K U o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za…

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac Kralja Zvonimira 63 35220 Slavonski Šamac Tel/fax 035/473-349 Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr upućuje Poziv na dostavu ponuda Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane…

ISPLAĆENA BESPOVRATNA POTPORA EU ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Tijekom 2015. godine Općina Slavonski Šamac aplicirala je na javni natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. » Sastavljanje…