OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude, u predmetu bagatelne nabave – Izvođenje radova energetske obnove Društvenog doma Kruševica, možete pogledati ovdje: Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Pojašnjenje zainteresiranim gospodarskim subjektima- izvođenje radova energetske obnove Društveni dom Kruševica

Sukladno upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta u postupku bagatelne nabave, predmet nabave: Izvođenje radova energetske obnove Društvenog doma Kruševica, evidencijski broj :  23/15 BN, ovlašteni predstavnici Naručitelja odgovaraju kako slijedi: Molim za pojašnjenje stavke IV/1 Limarskih radova gdje nije navedena vrsta i debljina lima(npr.pocinčani lim debljine 0,55mm ili dr.) kao ni razvijena širina opšavnog (okapnog)pokrovnog lima?…

Poziv na dostavu ponuda- Izvođenje radova energetske obnove Društvenog doma Kruševica

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac Kralja Zvonimira 63 35220 Slavonski Šamac Tel/fax 035/473-349; 473-388   upućuje Poziv na dostavu ponuda   Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi…