POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Općina Slavonski Šamac pokrenula je postupak jednostavne nabave – RADOVI NA ZAMJENI NEUČINKOVITE JAVNE RASVJETE U ULICI KRALJA ZVONIMIRA OD K.B. 1A DO K.B 85) I U CIJELOJ CRKVENOJ ULICI, SVE U K.O. SLAVONSKI ŠAMAC. U prilogu je potrebna dokumentacija: ODLUKA O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE-RADOVI NA ZAMJENI NEUČINKOVITE JAVNE RASVJETE POZIV NA DOSTAVU PONUDE-ZAMJENA…