OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA POU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

OBJAVA-JAVNA RASPRAVA-2023 TEKST OBJAVE U DNEVNOM TISKU – JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II.IZMJENA I DOPUNA PPUO SLAVONSKI ŠAMAC 0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 1.A POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2. II. IID PPUO SLAVONSKI ŠAMAC -P 2.A ENERGETSKI SUSTAV 2.B VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 3.A UVJETI KORIŠTENJA 3.B PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE…