Obavijest prema članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)

Opis poslova koje će obavljati KOMUNALNI DJELATNIK za kojeg je pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slavonski Šamac raspisao NATJEČAJ, nalaze se u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slavonski Šamac, od 04. veljače 2016. godine (KLASA: 023-01/16-01/14; URBROJ: 2178/09-01-16-1), a koji je objavljen na web stranici Općine Slavonski Šamac. Podaci o plaći radnog…

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac

Dana 6.travnja 2016.godine, u Narodnim novinama, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2802478.html objavljen je N A T J E Č A J za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac  na radno mjesto  KOMUNALNI DJELATNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od  3 (tri) mjeseca Tekst natječaja i sve uvjete možete preuzeti ovdje: NATJEČAJ ZA PRIJAM…

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2016. godinu

Općina Slavonski Šamac poziva pravne osobe (udruge, klubove, organizacije, društva) koje su programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i religije, zaštite okoliša i ostalim društvenim djelatnostima da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sporta, kulture i religije, zaštite okoliša i ostalih društvenih djelatnosti na području Općine. (tekst_natjecaja_Slavonski Šamac) (upute_za_prijavitelje_Slavonski Šamac)…