Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac

Dana 6.travnja 2016.godine, u Narodnim novinama, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2802478.html objavljen je N A T J E Č A J za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac  na radno mjesto  KOMUNALNI DJELATNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od  3 (tri) mjeseca Tekst natječaja i sve uvjete možete preuzeti ovdje: NATJEČAJ ZA PRIJAM…