Obavijest prema članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)

Opis poslova koje će obavljati KOMUNALNI DJELATNIK za kojeg je pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slavonski Šamac raspisao NATJEČAJ, nalaze se u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slavonski Šamac, od 04. veljače 2016. godine (KLASA: 023-01/16-01/14; URBROJ: 2178/09-01-16-1), a koji je objavljen na web stranici Općine Slavonski Šamac. Podaci o plaći radnog…