Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac Kralja Zvonimira 63 35220 Slavonski Šamac Tel/fax 035/473-349 Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr upućuje Poziv na dostavu ponuda Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane…

O D L U K A o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Slavonski Šamac (”Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 6/13.), članka 30. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Slavonski Šamac i Zapisnika povjerenstva (KLASA:402-01/17-01/5, URBROJ:2178/09-01-17-22), općinska načelnica donosi O D L U K U o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za…