O D L U K A o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Slavonski Šamac (”Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 6/13.), članka 30. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Slavonski Šamac i Zapisnika povjerenstva (KLASA:402-01/17-01/5, URBROJ:2178/09-01-17-22), općinska načelnica donosi O D L U K U o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za…