POZIV 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-17.06.2024.

POZIV- 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2024. god ZAPISNIK-15-SJEDNICA-OPCINSKOG-VIJECA-2024 ZAPISNIK-16. HITNA-SJEDNICA-OPCINSKOG-VIJECA-2024 NASLOVNICA-SAŽETAK-2023-SŠ GODIŠNJE IZVJEŠĆE-1-12-2023 1 PRIHODI RASHODI-EKONOMSKA 2023 2 PRIHODI RASHODI-IZVORI 2023 3 RASHODI-FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2023 4 RAČUN FINANCIRANJA-EKONOMSKA 2023 5 RAČUN FINANCIRANJA-IZVORI 2023 6 POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA 2023 7 POSEBNI DIO-PROGRAMSKA 2023 8 POSEBNI DIO-PROGRAMSKA 2023 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2023 PRIJEDLOG-ODLUKA O…