9. sjednica općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac održat će se 19.12.2022. godine.

POZIV- 9.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2022.god MATERIJALI ZA SJEDNICU: ZAPISNIK-7.-SJEDNICA-OPCINSKOG VIJECA-2022 ZAPISNIK-8-SJEDNICA-OPCINSKOG-VIJECA-2022 1. NASLOVNICA- REBALANS 2022 2. PRIHODI REBALANS 2022 3. RASHODI -REBALANS 2022 4. RAČUN FINANCIRANJA-REBALANS 2022 5. PRENESENI VIŠAK 6. RASHODI.PROGRAMI I AKTIVNOSTI PRORAČUN 2023 PLAN DJELOVANJA OD PRIRODNIH NEPOGODA 2023. GODINA – Copy PRIJEDLOG ODLUKE-PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023.…