NAČIN I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju čl.22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijem…