MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU SUFINANCIRA IZGRADNJU KOLNIKA U ULICI HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  je Ugovorom o sufinanciranju broj:08-F-I-213/20-12 i dodatkom ugovora o sufinanciranju broj:08-F-I-213/20-12DI   iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2020. godinu,  Općini Slavonski Šamac  odobrilo sufinanciranje projekta izgradnja kolnika u Ulici Hrvatskih branitelja u Slavonskom Šamcu  u iznosu od 450.000,00 kn. Realizacija projekta se očekuje do kraja 2020. godine.