Pojašnjenje zainteresiranim gospodarskim subjektima- izvođenje radova energetske obnove Društveni dom Kruševica

Sukladno upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta u postupku bagatelne nabave, predmet nabave: Izvođenje radova energetske obnove Društvenog doma Kruševica, evidencijski broj :  23/15 BN, ovlašteni predstavnici Naručitelja odgovaraju kako slijedi: Molim za pojašnjenje stavke IV/1 Limarskih radova gdje nije navedena vrsta i debljina lima(npr.pocinčani lim debljine 0,55mm ili dr.) kao ni razvijena širina opšavnog (okapnog)pokrovnog lima?…