Projekat odabran za sufinanciranje

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je u petak, 11.05.2018. objavilo listu odabranih projekata za sufinanciranje u 2018. godini, a među odabranima je pod rednim brojem 156. i projekat Općine Slavonski Šamac: REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA
U SLAVONSKOM ŠAMCU. Ovaj projekat će MRRFEU sufinancirati u iznosu od 250.000,00 kuna tijekom 2018. godine.

Lista odabranih projekata

.