Projekti

 

ZAVRŠEN PROJEKT IZGRADNJE LOKALNE CESTE U

ULICI LJUDEVITA GAJA U KRUŠEVICI

„Ovaj projekt  je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“

Općina Slavonski Šamac je uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uspješno realizirala projekt izgradnje lokalne ceste u ulici Ljudevita Gaja u Kruševici. Izgrađeno je novih 350,00 m nerazvrstane ceste u naselju Kruševica.  Ukupna vrijednost projekta je 919.316,36 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovorom o sufinanciranju osiguralo 400.000,00 kn. Ovim projektom je ostvaren cilj unapređenja kvalitete života stanovništva Općine Slavonski Šamac kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture na području općine.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing.prom.

  • STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

EU-sufinanciranje

Tijekom 2015. godine Općina Slavonski Šamac aplicirala je na javni natječaj Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske za provedbu mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

U okviru navedenog natječaja, Općini Slavonski Šamac dodijeljena je bespovratna financijska potpora za izradu Strateškog razvojnog programa općine, a koja sredstva su osigurana iz proračuna Europske unije (85%) – Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, te državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Strateški razvojni program možete preuzeti ovdje:

srp_slavonski samac_final_WEB

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu

  •  REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG I DRUŠTVENOG DOMA U SLAVONSKOM ŠAMCU

               Procjena troškova gradnje-Investicijska vrijednost ovog projekta iznosi 918.112,00 kn, a podrazumjeva rušenje, sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju postojećih prostorija.
Korisnici ovog projekta bit će:
-Dobrovoljno vatrogasno društvo Slavonski Šamac-Kruševica (garaža za vatrogasna vozila, prostor za opremu i sastanke),
– Kulturno umjetnička društva (velika sala za nastupe).
-Sve ostale udruge na području općine za provođenje svojih programa,
-svi mještani općine.
Početkom 2011. godine okončan je postupak javne nabave za I fazu rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog i društvenog doma u Slavonskom Šamcu, te je potpisan Ugovor s poduzećem Beljan d.o.o. Rapska 4, Đakovo. Vrijednost prve faze iznosi 515.497,31 kn.

               Za dio radova iz prve faze Općina Slavonski Šamac je izdvojila vlastitih sredstava iz proračuna za 2011. godinu u visini od 166.316,80 kn dok je Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva sufinanciralo dio radova iz prve faze u iznosu od 150.000,00 kn.

              Završetak radova prve faze rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog i društvenog doma u Slavonskom Šamcu koja podrazumjeva sve radove do stavljanja zgrade pod krov predviđa se u ožujku 2012. godine.
Druga faza , odnosno stavljanje zgrade društvenog i vatrogasnog doma u funkciju predviđa se do 2013. godine.

  •  UREĐENJE AKUMULACIJSKOG JEZERA I IZGRADNJA ŠETNICE OKO JEZERA “ŠODERICA-TOPOLJE”

           Jezero “ŠODERICA-TOPOLJE” ima površinu 3,50 ha i nalazi se na području kruševačkih atara. Na prostoru u neposrednoj blizini jezera nalaze se: ribička kuća ŠRD “Amur” iz Slavonskog Šamca, lovačka kuća LD “Fazan” iz Slavonskog Šamca, te udruga izviđača porječana “Mihaljevica” iz Slavonskog Šamca.

           Cilj ovog projekta je unaprijediti i razviti posebne oblike turizma (sportsko-rekreativni, ribolovni, izletnički) kojima bi se iskoristili prirodni resursi kraja. U bliskoj budućnosti se planira na području oko jezera ponuditi i druge usluge kao što su sportski tereni itd. kako bi se na jednom mjestu zaokružila i dobila kompletna turistička usluga. Razlog pokretanja ovog projekta je interes za seoskim turizmom, a naročito ribolovnim i izletničkim, gdje uz dosadašnju skromniju gastronomsku ponudu gospodarstvo posjeti velik broj domaćih ribiča i izletnika.

Općina planira ivesticijska ulaganja financirati iz sljedećih izvora:

1. Sredstva novčane potpore Ministarstva turizma za Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu “ZELENA BRAZDA”.

2. Vlastita sredstva.

Završetak uređenja jezera “ŠODERICA-TOPOLJE” je predviđen za 2014. godinu. – izgradnja sportskih terena, kupališta, parkirališta.

3.