izgradnja zgrade javne namjene-završetak etape 1-referentni broj projekta porlz225

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC I MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU POTPISALI SU 23.5.2022. GODINE UGOVOR  O FINANCIRANJU BROJ:09-F-R-0171/22-12 . FINANCIRANJE SE ODNOSI NA PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE JAVNE NAMJENE-ZAVRŠETAK ETAPE 1 (VATROGASNI DOM). MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU FINANCIRAT ĆE PROJEKT U IZNOSU OD 250.000,00 KN.28.7.2022. GODINE POTPISAN JE UGOVOR ZA IZGRADNJU JAVNO POSLOVNE ZGRADE:ETAPA…