OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC NA RADNO MJESTO REFERENT- PROJEKTNI ASISTENT

Obavijest kandidatima koji su se javili na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na radno mjesto REFERENT-PROJEKTNI ASISTENT, KLASA: 112-03/2401/1; URBROJ: 2178-9-04/01-24-1, od 11. 01. 2024. godine: OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS-PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI-2024