ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA: NABAVA KUĆANSKIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA U SKLOPU PROJEKTA: “ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE”

Općina Slavonski Šamac planira provesti postupak javne nabave za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) prije formalnog početka postupka javne nabave, sa svrhom provođenja istraživanja tržišta (radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima…