Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u području sporta, kulture, religije, zaštite okoliša i ostalih društvenih djelatnosti Općine Slavonski Šamac za 2023. godinu

ODLUKA O O OBLIKU, SADRŽAJU I UVJETIMA-2023 TEKST NATJEČAJA-2023.godupute_za_prijavitelje_Slavonski Šamac-2023 upute_za_prijavitelje_Slavonski Šamac-2023 1. Obrazac opisa programa ili projekta-2023 2. Obrazac proračuna predloženog programa-2023. IZJAVA-O-NEPOSTOJANJU-DVOSTRUKOG-FINANCIRANJA-2023 IZJAVA-O-PARTNERSTVU-2023 DODATNA DOKUMENTACIJA – NE POPUNJAVA SE PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta-2023 Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta-2023 (pravilnik_o_financiranju_javnih_potreba_Opcine_Slavonski_Šamac) Obrazac-ugovora-2023