Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac za 31.8.2022. godine

POZIV- 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2022. god IZVJESCE-OPCINSKOG-NACELNIKA–1-6 2022. GODINE PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE. 01.NASLOV.STRANICA-1-6-2022 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 1-6-2022 1. PRIHODI 1-6-2022 2. RASHODI 1-6-2022 3. RAČUN FINANCIRANJA 1-6-2022 4. REZULTAT POSLOVANJA 1-6-2022 5. PRIHODI-ANALITIKA -1-6-2022 6. RASHODI-POSEBNI DIO-PROGR. I AKT.-1-6-2022…