Obavijest 1. larvicidni tretman komaraca na području općine Slavonski Šamac 9.5.2022. godine.

Predmet: Obavijest o provedbi 1.larvicidnog tretmana komaraca na području općine Slavonski Šamac Poštovani ! Obaviještavamo Vas da će naša tvrtka provoditi 1. larvicidni tretman komaraca na području općine Slavonski Šamac dana 09.05.2022. Tretman će se provoditi preparatom Dimilin, djelatna tvar je diflubenzuron 2% S poštovanjem!   Dokument: OBAVIJEST 1. LARVICIDNI TRETMAN KOMARACA