16. prosinca 2021. godine održat će se 4. sjednica općinskog vijeća općine Slavonski Šamac

MATERIJALI: POZIV- 4.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2021.god ZAPISNIK-3.-SJEDNICA-OPCINSKOG-VIJECA-2021 NASLOV.STRANICA-REBALANS -2021.G 1.REBALANS-PRIHODI 2021 2.REBALANS-RASHODI 2021 3.REBALANS-RAČUN ZADUŽIVANJA 2021 4.REBALANS-VIŠAK PRETH,GODINA 2021 5.REBALANS-PRIHODI ANALITIKA 2021 6.REBALANS-RASHODI-PROGRAMI I AKTIVNOSTI 2021 7.REBALANS-POZICIJE RASHODI 2021 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2021 IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRA-2021 IZMJENE I DOPUNE PROGRAM SOCIJALNE SKRBI-2021. GODINA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH…