OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Općina Slavonski Šamac provela je postupak jednostavne nabave. Predmet nabave: JEDNOSTAVNA NABAVA USLUGA OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE INSTALACIJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC. U privitku objavljujemo Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVLJNIJE PONUDE-KOMUNALNI POSLOVI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE