PREDANI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE:1.1.2019.-31.12.2019.

OBRASCE MOŽETE POGLEDATI OVDJE: Razina 22 POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU referentna stranica izvještaj proračuna 1.1.2019. do 31.12.2019. OBRAZAC PR-RAS OBRAZAC BILANCA NA DAN 31.12.2019. OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI 1.1.2019. DO 31.12.2019. OBRAZAC P-VRIO 1.1.2019.-31.12.2019. OBRAZAC OBVEZE 1.1.2019.-31.12.2019. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019. DO 31.12.2019. EVIDENCIJA DANIH I PRIMLJENIH BJANKO ZADUŽNICA I GARANCIJA NA…