LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETIME IZ OGLASA

Na temelju Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine objavljuje se Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Oglasa: LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE IZ OGLASA