STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA-OBAVIJEST KANDIDATIMA

Na temelju objavljenog Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Slavonski Šamac KLASA : 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine objavljuje se OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA, PODRUČJE PROVJERE TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE…