OGLAS ZA PRIJEM OSOBE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Dana 12. studenog 2019. godine objavljen je Oglas za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom na radnom mjestu: REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK – jedna osoba sa stečenom stručnom spremom ekonomske ili upravne struke. Ovaj…

SUDJELOVANJE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU: PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU I PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

Obavijest možete pogledati ovdje. Za sudjelovanje javnosti u savjetovanju glede izrade nacrta prijedloga Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu obrasce možete preuzeti ovdje: OBRAZAC-SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU OPĆI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA-PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI POSEBNI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020.GODINU VODIČ ZA GRAĐANE Za…