POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA UREĐENJU IZVIĐAČKOG KAMPA U KRUŠEVICI

Dana 24. 10. 2019. godine Općina Slavonski Šamac putem portala AGRONET, na web stranici (https://agronet.apprrr.hr) objavila je POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA NA UREĐENJU IZVIĐAČKOG KAMPA U KRUŠEVICI, na k.č.br.655/1. Lokalna Akcijska Grupa “SLAVONSKA RAVNICA”, dana 12. lipnja 2019. godine donijela je Odluku o odabiru projekta te je Općini Slavonski Šamac…