Uspješno prijavljen projekt

Općina Slavonski Šamac uspješno je aplicirala projekt rekonstrukcije i opremanja sportske građevine (svlačionica i okoliš),  na Mjeru 7, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a…