NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br.10/2016), i čl. 46. Statuta Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.06/13), načelnica Općine Slavonski Šamac, dana 15. veljače 2017. godine,  donosi Odluku o raspisivanju :  NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA…