OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude, u predmetu bagatelne nabave – Izvođenje radova energetske obnove Društvenog doma Kruševica, možete pogledati ovdje: Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda