Poziv na dostavu ponude

U privitku se nalazi Poziv na dostavu ponude za radove na zamjeni neučinkovite javne rasvjete, kao i ostala dokumentacija. Obrazac 3 Poziv na dostavu_final Obrazac 4_ Ponudbeni list troškovnik_ulice Nacrti za izradu krakova